NE/VIDLJIVI GRAD 2011/2012

Projekat koji je započeo 2005. godine u Beogradu nastavio je svoj život i u evropskim gradovima. 2012. projekat postaje medjunarodni i želi da doprinese normalizaciji odnosa različitih etničkih zajednica širom Evrope i da doprinese razvoju multikulturnog civilnog društva koje se zasniva na toleranciji.

Danska, Velika Britanija, Makedonija i Srbija

Projekat Ne/Vidiljvi Grad 2012 se sastoji od predstava u autobusima gradskog prevoza u četiri zemlje – Srbiji, Danskoj, Velikoj Britaniji i Makedoniji. One “pričaju” multietničku istoriju gradova u kojima se igra predstava, Uključuje kulturnu razmenu i debate o međuetničkoj toleranciji. Kroz ove aktivnosti podsećamo da su kultura, istorija, država i svakodnevni život protkani uticajima različitih kultura i da su gradovi u kojima danas živimo nastali radom i kreativnošću građana koji su tu živeli, bez obzira na etničku pripadnost. Projekat razvija svesnost da širenjem demokratizacije raste i potreba za tolerancijom.

Izvodjači:
Teatret OM, Danska: Sandra Pasini, Hisako Miura
ArtMedia, Makedonija: Lile Milenovska, Olga Pango
Prodigal Theatre, UK: Alister O’Laughlin, Kurt Thomas Jobling
Dah Teatar, Srbija: Jugoslav Hadžić, Aleksandra Jelić, Sanja Krsmanović Tasić, Ivana Milenović Popović,
Maja Mitić, Dragan Simeunović, Donka Torov

Režija: Dijana Milošević – DAH Teatar
Inicijalna ideja: Jadranka Anđelić
Direktorka postprodukcije, korediteljka u Skoplju: Nataša Poplavska – ArtMedia
Scenario: Alister O’Laughlin – Prodigal Theatre
Pokret: Miranda Jane Hendrixon – Prodigal Theatre
Dokumentarni film: Emil Petrov – ArtMedia
Kostim: Antonella Diana i DAH Teatar
Glas i muzički direktor: Brigitte Cirla –Voix Polyphoniques, Francuska

REALIZACIJU PODRŽAO PROGRAM CULTURE EVROPSKE UNIJE