TAJNI ŽIVOT ARBORETUMA

Ambijentalni performans DAH Teatra u Arboretumu Šumarskog Fakulteta u Beogradu

Na punktovima u Arboretumu publika se susreće sa glumcima i plesačima DAH Teatra, audio i vizuelnim instalacijama, koje će govoriti, o važnosti i značenju prirodnog ambijenta koji uključuje kako prirodu tako i osećaj slobode i povezanosti sa zajednicom.

DAH Teatar u saradnji sa EUNIC Serbia, u okviru projekta URBANE OAZE.

Performeri: Ljubica Damčević, Ivana Milenović Popović, Milica Petrović,

Miona Petrović, Zoran Vasiljević, Snežana Arnautović Stjepanović

Koncept i režija:Dijana Milošević i Jadranka Andjelić

Menadžerka Produkcije: Nataša Novaković

Asistentkinja Produkcije, društvene Mreže: Meri Zec

Tehnička Podrška: Nebojša Krog, Radomir Samolov