KOD NASTASIJEVIĆA

DAH Teatar se u svojoj predstavi bavi čuvenom porodicom Nastasijević i istražuje duhovno nasleđe koje je ova porodica ostavila našoj kulturi. Umetnički i politički kontekst između dva svetska rata pozadina je dešavanja u ovoj predstavi koja kombinuje više formi scenskog izraza. Publika prolazi, s jedne strane, kroz jedan svet koji je delimično faktografski, zasnovan na biografskim podacima iz života ove zanimljive porodice, a s druge strane , prepliće se s motivima i fantastikom iz književnog i dramskog dela Momčila Nastasijevića. [2010]

Sudar svetova, realnog i fiktivnog, publika prati kroz likove pripovedaka Momčila Nastasijevića koji se sreću sa svojim tvorcem, sluša se i izvodi muzika njegovog brata Svetomira, kompozitora, dok sestre Nastasijević otkrivaju svoje tajne i na svoj način učestvuju u stvaranju imaginarno – realnog sveta koji ih je tada okruživao u formi tradicionalne “večernje” ili soirée-a. Predstava osvetljava umetnički i kulturni milje međuratne građanske Srbije, istovremeno projektujući jednu snažnu umetničku viziju. Rađanje, razvoj i “hibernacija” naše građanske klase i konsekvence koje proizilaze iz toga i njihov uticaj na dalji razvoj građanske klase i građanske misli jesu neka od pitanja koja ova predstava pokreće.

Režija i dramaturgija: Dijana Milošević
Igraju: Nebojša Ignjatović -Svetomir Nastasijević, Sanja Krsmanović Tasić -Darinka Nastasijević, Ivana Milenović -Natalija Nastasijević, Maja Mitić – Slavka Nastasijević, Jugoslav Hadžić -Momčilo Nastasijević, Zoran Vasiljević – Živorad Nastasijević
Muzika: Nebojša Ignjatović, Sanja Marković, Jugoslav Hadžić
Koreografija plesa Tamni vilajet: Sanja Krsmanović Tasić
Scenografija i video: Neša Paripović
Kostim: DAH Teatar
Izrada kostima: Seka Babić i Danilo Milosavljević
Svetlo: Radomir Stamenković
Organizator i PR: Stefan Mladenović, Ivana Damnjanović

Realizaciju omogućio Grad Beograd – Sekretarijat za kulturu