ZA TVOJE DOBRO

Predstava inspirisana pravima deteta i realizovana u okviru projekta RIGHT4KIDS.

Predstava se zasniva na članovima Konvencije UN-a o pravima deteta, specifično na 3. članu Konvencije: „Svi odrasli treba da postupaju onako kako je najbolje za dete. Kada odrasli donose odluke treba da misle kako će njihove odluke uticati na decu.”

Početno istraživanje za predstavu urađeno je u saradnji sa mladima bez roditeljskog staranja u okviru Fondacije SOS Dečija sela. Pravo na obrazovanje, princip nediskriminacije, prema kome sva deca i mladi treba da imaju ista prava bez razlikovanja rase, pola, jezika i veroispovesti, borba protiv eksploatacije dece i prava dece sa smetnjama u razvoju, su samo neki od problema u našem modernom društvu.

Koristeći strukturu bajki i njihovu dekonstrukciju, predstava istražuje problematičnu stranu sveta u kome živimo, sa idejom da utiče na podizanje svesti o pravima mladih i dece, ali i da inspiriše i motiviše da ne zatvaramo oči pred kršenjem ovih prava i da zajedno utičemo na pravljenje uslova za njihovu primenu.

Predstava “Za tvoje dobro” je deo projekta Rights4Kids koji DAH Teatar realizuje sa partnerima iz Italije (Fondazione Aida i A.T.T.I. Theatrical Association), Grčke (AeroplioTeatar i Action Sinergy) i Češke (Performalita).

Režija: Dijana Milošević
Dramaturgija: Duca Knežević
Igraju: Ljubica Damčević, Evgenija Eškina Kovačević, Ivana Milenović Popović, Ivana Milovanović /Milica Petrović
Asistenti režije: Dijana Mitrović, Niko Popovich
Muzika: Ljubica Damčević
Objekti: Neša Paripović
Dizajn svetla: Milomir Dimitrijev, Radomir Samolov
Glasovi: Ljubica Damčević, Ivan Nikolić
Snimanje glasova: Zoran Vasiljević
Video režija: Jadranka Anđelić
Video montaža: Una Škandro
Saradnja na organizaciji: Sanja Gašpar
Direktorka marketinga: Ivana Milenović Popović
Menadžer društvenih mreža: Marko Milojević
Fotogtafija: Una Škandro
Prevod: Dijana Mitrović, Niko Popovich

Korišteni tekstovi:
Konvencija UN o pravima deteta; Šekspir, Vilijem. Makbet; Braća Grim, Ivica i Marica; Pepeljuga; Snežana i sedam patuljaka; Zipes, Jack. Fairy Tales and the Art of Subversion; Bettelheim, Bruno. The Uses of Enchantment; Aviv, Rachel. “The Trauma of Facing Deportation,” The New Yorker (March 27, 2017); Santiago and Others, “Resignation syndrome in hidden tears and silence,” International Journal of Social Psychiatry 2019, Vol. 65/80-82; Salin and Others, “Resignation Syndrome: Catatonia? Culture Bond?”, Frontiers in Behavioral Neuroscience (January 2016); Long, Clara. “Kids in Cages: Inhumane Treatment at the Border.” Human Rights Watch Testimony (July 2019).