Novi Sad, Inđija i Beograd

10 godina projekta

Polazeći od činjenice da su naši gradovi, u nastanku a pogotovu danas, multi-etnički gradovi, sa velikim brojem stanovnika različitog porekla i kutura i da je ta svest izbledela usled naleta kriza i ratova koji su stvarali multietničke tenzije, a ne razumevanje, razvijamo od 2005 godine ovaj projekat koji se bavi promocijom različitih etničkih kultura koje koegzistiraju danas.

Ne/Vidljivi Grad je predstava u autobusu javnog prevoza kreirana za svaki specifični grad a uključuje i druge aktivnosti koje osvetljavaju temu multietničnosti.

Okrugli sto

U okviru projekta 2015. organizujemo i okrugli sto koji uključuje projekcije filma Ne/Vidljivi Grad kao i javnu diskusiju kojom želimo da osvetlimo našu kulturnu sliku iz perspektive multietničnosti, skrenemo pažnju na postojeću situaciju kao i da multietničku strukturu gradova u Srbiji i bogatstvo različitih kultura učinimo vidljivijim.

Režija i dramaturgija: Dijana Milošević
Inicijalna ideja: Jadranka Anđelić
Saradnice na dramaturgiji: Ivana Milenović Popović i Maja Mitić
Glumci: Đorđe Dragićević, Milica Janković, Kristina Kika Jovanović, Ivana Milenović Popović,
Maja Mitić, Ivan Nikolić, Anđela Popović
Muzičari: Nemanja Ajdačić i Uglješa Majdevac
Tekstopisac rep numere: Filip Brajković
Ogranizacija: Nataša Novaković
Fotografija: Una Škandro
Kostim: DAH Teatar
Realizaciju podržali:
AP Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Ministarstvo kulture Republike Srbije, ERSTE Banka, Grad Beograd – Gradski sekretarijat za kulturu, Fond za otvoreno društvo Srbija