Kraj godine doćekujemo u istom jakom tempu! Prolog festivala „Umetnost i ljudska prava”, realizujemo povodom Međunarodnog dana […]
Novembar je mesec intezivnih aktivnosti! Pored predstava ZEMLJA, 3. novembra ZAGONTEKA REVOLUCIJE, 12. novembra, 25ČAŠA VINA, […]