8. juna smo na na Kritu, u Heraklionu [Grčka], gde OMMA Studio Teatar i Centar za […]
U maju igramo naše predstave – DRVEĆE PLEŠE, Studentski park, Beograd 17.maja; ZAGONETKA REVOLUCIJE u Parobrodu, […]
Naša predstava Drveće Pleše stiže u Brisel, na međunarodnu scenu, u okviru drugog izdanja New European […]
April je obeležen igranjem naše predstave na otvorenom DRVEĆE PLEŠE, u Briselu na NEW BAUHAUS FESTIVALU […]
Na Winterwerft Festivalu u Frankfurtu, u organizaciji Protagon e.V. učestvujemo sa predstavom ZEMLJA 11. februara kao […]
Od 25. jula do 1. avgusta 2023. godine, DAH teatar je učestvovao na međunarodnom festivalu Sommerverft […]